Gebruiks Voorwaarden

LEES DE VOLGENDE STATEMENT M.B.T. PRIVACY PRAKTIJKEN GOED ALVORENS JE ONZE DIENSTEN GEBRUIKT

foneazy.com ("Our", """We""of ""ons"") bestaat uit web pagina's met door ons verstrekte informatie. Toegang tot de Site is op basis dat je akkoord gaat met de Gebruiks Voorwaarden, samen met ons statement m.b.t. privacy praktijken, welke is opgenomen hierin ter referentie en kan worden gevonden bij (""Vooraarden""). Als de voorwaarden van deze overeenkomst worden gezien als een aanbod,, is het hiermee akkoord gaan, strikt op basis van zulke voorwaarden. Als je niet onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst,, heb je niet het recht om de Site/Client en andere gekoppelde diensten, te gebruiken.

1. TOEGANG TOT DE DIENSTEN

Wij behouden ten alle tijden het recht om deze voorwaarden aan te passen wanneer dit wordt aangekondigd. Je kunt ten alle tijden de meest recente versie van de voorwaarden terug vinden. De aangepaste voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die is aangegeven in de aangepaste versie. Als je niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden, dien je direct te stoppen met het gebruik van de foneazy.com dienst. Als je gebruik blijft maken van de dienst na de ingangsdatum van de aangepaste voorwaarden, betekent dit automatisch dat je akkoord gaat,

2. AANPASSINGEN AAN DE SITE/CLIENT

Je kunt vrij gebruik maken van de Site/Client als deze beschikbaar is. We bieden geen garanties voor de beschikbaarheid van de Site/Client of een bepaald onderdeel. Pre-release versies van (nieuwe) functies werken wellicht nog niet correct of kunnen aangepast of verwijderd worden in de definitieve versie. We behouden het recht om onderdelen van de Site/Client aan te passen, te verwijderen, te blokkeren of hier geld voor in rekening te brengen, zonder hier kennis over te geven.

3. INHOUD

De foneazy.com Site/Client en eventuele gekoppelde diensten, mogen alleen voor privé doeleinden worden gebruikt. Commercieel gebruik van foneazy.com is ten strengste verboden en hebben juridische stappen als gevolg. Het enige doel van foneazy is om een te downloaden versie van de online inhoud te verschaffen voor het privé gebruik van de gebruiker. ("fair use") Elk ander gebruik van de inhoud verspreidt door foneazy.com, met in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het verspreiden of commercieel gebruik, van de inhoud vereist voorgaande toestemming van de rechtenhouder van de respectievelijke downloadbare inhoud. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle acties m.b.t. de data verspreid door foneazy.com. Foneazy verleent geen rechten voor de inhoud, omdat het zuiver handelt als een verlener van technische diensten.

De Site/Client of de apps van de Site/Client, kunnen links bevatten naar de website van externe partijen of clienten (Gelinkte Sites/Client). We hebben geen invloed of controle op deze Gelinkte Sites/Clients en kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor een Gelinkte site, inclusief de inhoud van een Gelinkte Site of aanpassingen aan een Gelinkte Site. We bieden deze links alleen aan uit gebruiksgemak, en het opnemen van deze links betekent niet dat wij goedkeuring geven voor deze sites, of de aanbieders steunen. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de legitimiteit van zijn gebruik van foneazy.com. Foneazy.com biedt uitsluitend technische diensten. Derhalve, stelt foneazy.com zich niet aansprakelijk voor de toelaatbaarheid van de gebruiker of een externe partij voor het downloaden van inhoud van foneazy.com

Als gebruiker geef je ons de garantie dat: (A) je een individu bent (niet een onderneming) en dat je van wettelijke leeftijd bent om een bindend contract aan te gaan of handelt met de toestemming van je ouders en dat je tenminste 13 jaar oud bent; (B) dat informatie die je verstrekt tijdens de registratie accuraat en waarheidsgetrouw is; en (C) dat je de accuraatheid van deze informatie behoudt. Je verklaart ook dat jouw persoonlijke gebruik en toegang van de diensten legaal is en neemt volledige verantwoordelijkheid voor de selectie, het gebruik en de toegang van de diensten. Deze overeenkomst is niet geldig waar dit niet wettelijk is toegestaan en het recht tot de toegang van de diensten wordt in deze rechtsgebieden, ingetrokken.

4. REPRODUCTIES

Goedgekeurde reproducties van de hierin opgenomen informatie moeten dienen te worden voorzien van kennisgeving van copyright, handelsmerken en overige eigendomsrechten van foneazy. De lokale wetgeving is van toepassing op de Software en gebruik van deze website.

5. FEEDBACK

Door gebruikers gecreëerde inhoud, niet beperkt tot reacties, suggesties of andere niet-gerelateerde informatie, aangeboden door jou of een derde partij in de vorm van email of andere inzendingen aan ons (informatie die je post op deze Dienst in overeenstemming met deze Voorwaarden, uitgesloten) (gezamelijk "Feedback), is niet-vertrouwelijk en je geeft ons, onze dochterondernemingen en onze parterns, het niet-exclusieve, royalty-vrij, permanente, niet-herroepbare, en volledige sub-gelicenseerde recht, om je Feedback en opmerkingen voor alle mogelijke doeleinden te gebruiken, zonder dat wij een vergoeding of naamvermelding verschuldigd zijn, aan jou.

6. VRIJWARING

Jij zal foneazy, haar dochterondernemingen, partners en externe adverteerders en hun desbetreffende directie, agenten, medewerkers, licentiegevers en leveranciers, verdedigen en vrijwaren voor alle mogelijke kosten, schade, onkosten en aansprekelijkheden (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke jurisdische kosten) die voortkomen uit het gebruik van deze Service, het niet na komen van deze Voorwaaden of andere Beleidsvoorwaarden, of schending van de rechten van een externe partij, of van de wetgeving die van toepassing is.

7. GARANTIE DISCLAIMER

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de site en inhoud geleverd "AS IS", "MET ALLE FOUTEN" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en blijft het volledige risico van gebruik en prestaties bij u. foneazy.com, zijn leveranciers en licentiegevers GEVEN GEEN ENKELE verklaring, garantie of voorwaarden, expliciet, impliciet of statutair, en wijzen hierbij alle impliciete garanties af van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot of niet-inbreuk. Met name, foneazy.com, haar leveranciers, en licentiegevers geven geen garanties dat de Site of Inhoud: (A) voldoet aan jouw eisen; (B) Beschikbaar of aangeboden blijft op een, geschikte, betrouwbare, of storing vrije basis; (C) enige informatie of inhoud verkregen via de SITE accuraat,, compleet,, of betrouwbaar zal zijn; of (D) dat storingen of fouten naar aanleiding hiervan worden gecorrigeerd. Alle Inhoud die je van de Site download wordt benaderd op eigen risico, en de verantwoordelijkheid voor schade of verlies als gevolg hiervan ligt volledig bij jou. Je hebt mogelijk aanvullende rechten onder de lokale wetgeving, waar DEZE VOORWAARDEN niet op van toepassing zijn. Met name, in de mate dat de wettelijke voorschriften in de locale wetgeving welke niet uitgesloten kunnen worden., DEZE voorwaarden worden geacht te zijn opgenomen in dit document, maar foneazy.coms aanspraakelijkheid voor een breuk van DEZE wettelijke voorschriften is beperkt tot wat is toegestaan onder DE DESBETREFFENDE wetgeving.

8. CONTACT

In het geval van vragen, klachten of claims m.b.t. de Diensten, kun je contact met ons opnemen via email op [email protected].

Foneazy gebruikt cookies om de website te personaliseren. Met het gebruik van deze site, ga je akkoord met ons privacy beleid. OK